Điểm khác biệt nhất trong hệ sinh thái sản phẩm Giới Đức Hương chính là ứng dụng plasma vào quá trình sản xuất. Điều này đã tạo cho các sản phẩm từ trầm hương của Giới Đức Hương là SẠCH NHẤT và THƠM NHẤT.
Cùng Giới Đức Hương tìm hiểu plasma được phân loại như thế nào?

Người ta có thể phân loại plasma dựa vào nhiều tiêu chí khác nhau như nhiệt độ, mức độ ion hóa, mối quan hệ giữa vận tốc pha của sóng và vận tốc nhiệt của electron…

✨ Theo nhiệt độ: Plasma có thể được chia thành plasma nhiệt độ cao và plasma nhiệt độ thấp.
Plasma nhiệt độ cao (> 70.000 – vài tỉ độ): chiếm 99% vũ trụ, ví dụ: mặt trời, các ngôi sao, thiên hà, bom hidro, phản ứng nhiệt hạch.
Plasma nhiệt độ thấp (3.000< 70.000 oC) lại được chia thành hai nhánh:
- Plasma không cân bằng nhiệt (Plasma lạnh): áp suất thấp, nhiệt độ electron lớn hơn rất nhiều nhiệt độ Ion. Ví dụ: bóng đèn huỳnh quang, phóng điện phát quang, v.v……..
- Plasma cân bằng nhiệt: áp suất khí quyển, nhiệt độ electron bằng nhiệt độ ion. Ví dụ: Hồ quang điện, mỏ hàn Plasma, v.v……….

✨ Theo mức độ ion hóa: Plasma được chia thành plasma ion hóa hoàn toàn và plasma ion hóa một phần.
- Plasma ion hóa hoàn toàn: thường xảy ra ở nhiệt độ cao, lúc này, tính chất của plasma được xác định bởi tính chất của điện tử và ion chứa trong nó.
- Plasma ion hóa một phần: xảy ra ở hầu hết các trường hợp plasma do con người tạo ra, chứa các electron tự do và phân tử trung hòa về điện.

Từ khóa: