Gọi điện

Zalo

Messenger

Viber
Vòng trầm 108 hạt - Mã số 169

Vòng trầm 108 hạt - Mã số 169

Xâu chuỗi tràng hạt là một phần không thể thiếu trong đời sống tín ngưỡng và văn hóa Phật giáo. Theo nghĩa đen, chuỗi được hiểu là những hạt liên kết với nhau để làm trang sức. Nhưng trong đạo, chuỗi được sử dụng làm phương tiện để tu tập.

Vòng trầm Giới Đức Hương

Vòng trầm Giới Đức Hương

Vòng được làm từ trầm tự nhiên 100%. Không kết hợp thêm bất cứ chất liệu phong thủy nào khác để gìn giữ sự nguyên bản của trầm hương.

Vòng trầm 18 hạt - Mã số 172

Vòng trầm 18 hạt - Mã số 172

Xâu chuỗi tràng hạt là một phần không thể thiếu trong đời sống tín ngưỡng và văn hóa Phật giáo. Theo nghĩa đen, chuỗi được hiểu là những hạt liên kết với nhau để làm trang sức. Nhưng trong đạo, chuỗi được sử dụng làm phương tiện để tu tập.

Vòng trầm 108 hạt - Mã số 190

Vòng trầm 108 hạt - Mã số 190

Xâu chuỗi tràng hạt là một phần không thể thiếu trong đời sống tín ngưỡng và văn hóa Phật giáo. Theo nghĩa đen, chuỗi được hiểu là những hạt liên kết với nhau để làm trang sức. Nhưng trong đạo, chuỗi được sử dụng làm phương tiện để tu tập.