Gọi điện

Zalo

Messenger

Viber
Biểu tượng văn hóa LỬA

Biểu tượng văn hóa LỬA

Một số nghi lễ hỏa táng có nguồn gốc ở sự chấp nhận lửa như là một phương tiện vận chuyển, hay là sứ giả, từ thế giới người sống sang thế giới người chết.