Trầm hương là biểu tượng cho nỗ lực tìm cái thiện. Trầm xuất hiện trong các nghi thức thiêng liêng của những tôn giáo lớn nhất hành tinh. Đức Thích Ca được hỏa táng với những mảnh trầm. Đức Jesus được khâm liệm với hương trầm sau khi bị đóng đinh trên thập giá. Trầm cũng là mùi hương yêu thích nhất của nhà tiên tri Muhammad. Trầm là phần thưởng cho ai đến được Niết Bàn và Địa Đàng.

Trầm hương là biểu tượng cho hành trình tìm kiếm cái đẹp. Trầm được sử dụng cho những phong tục giàu tính mỹ cảm của nhiều nền văn hóa. Cách thức sử dụng trầm được ghi chép trong những văn bản tiếng Hán, tiếng Phạn, tiếng Ả-rập có tuổi đời hàng thiên niên kỷ.

Trầm hương là biểu tượng cho mong muốn được an yên. Trầm là vị thuốc xuất hiện trong các dược điển từ Đông sang Tây, từ học giả của Lưỡng Hà cho đến Nam Dược thần hiệu của Hải Thượng Lãn Ông – bảo vật quốc gia chúng ta vẫn lưu đến ngày nay.

Trầm hương còn phản ánh khát vọng về sự thịnh vượng. Trầm tham gia tạo nên Con đường tơ lụa, và thúc đẩy những tuyến hàng hải sớm từ phương Tây sang Viễn Đông.

Trầm hương, vì giá trị đó, trở thành ảnh chiếu của xã hội loài người: từ nhiều thế kỷ trước, nó đã trở thành lý do của những cuộc đô hộ, cưỡng đoạt, những toan tính, lừa lọc, của rất nhiều sự giả dối. Điều đó không ngừng lại cho đến tận ngày hôm nay.

Nhưng càng nhiều thử thách và mặt tối, nỗ lực tìm thấy trầm hương thật càng mãnh liệt. Đó không chỉ là mùi hương, mà cuộc tìm kiếm trầm hương biểu tượng cho hành trình tìm kiếm chân-thiện-mỹ của con người. Bản chất của con người luôn là tìm đến những điều tốt đẹp hơn, tìm thấy vàng trong chì.

Giới Đức Hương tiếp nối sứ mệnh đó. Chúng tôi tiếp tục hành trình hàng thiên niên kỷ của nhân loại trong việc kiếm tìm Thiện - Mỹ - Chân - An thông qua những mảnh trầm.

Đó không chỉ là một hành trình bằng đường bộ, theo nghĩa đen, vào những cánh rừng của Vương Quốc Chăm-pa cổ xưa. Đó là một cuộc nghiên cứu và lan tỏa các giá trị văn hóa nguyên bản. Đó còn là nỗ lực ứng dụng các công nghệ tiến bộ nhất, để đi sâu vào từng phân tử và mang tinh chất của trầm đến với người sử dụng.
Và hơn hết, đó phải là một hành trình của cái Chân – của những người tôn thờ chân giá trị và không lừa bán chì cho những người tìm vàng.

Cuộc tìm kiếm ấy đã kéo dài hơn hai thiên niên kỷ. Giới Đức Hương tin rằng nó xứng đáng kéo dài thêm nhiều thiên niên kỷ nữa. Trầm, không chỉ là một thú chơi. Trầm hương là thước đo lòng thiện, đo mỹ cảm, đo sự chân thật trong lòng người.

Từ khóa: