Đặt mua trầm hương Nhiệm Màu ở đâu?

Zalo: 098.386.5696

Fanpage Giới Đức Hương

Trầm hương có tăm 30cm – Phù hợp thắp trên ban thờ chung cư

Hộp 36 cây: 320 VND

Hộp 72 cây: 590 VND

Hộp 108 cây: 890 VND

Trầm hương có tăm loại 40cm

Hộp 36 cây: 390 VND

Hộp 72 cây: 690 VND

Hộp 108 cây: 990 VND

Trầm nụ

Hộp 18 nụ: 350 VND

Hộp 36 nụ: 600 VND

Ý nghĩa 3 loại hộp 36, 72 và 108 que nhang; 2 loại hộp  18 và 36 nụ trầm

Số 18: gợi nhớ đến 18 vị La Hán (Có bài thơ nổi tiếng Các vị La Hán chùa Tây Phương). La Hán là đệ tử đã đắc đạo của Phật, khi tu thành chánh quả La Hán và đã đoạn tuyệt được với thất tình lục dục, vĩnh viễn giải thoát khỏi luân hồi. Bởi vậy, số 18 nhắc nhở chúng ta kiểm soát tham – sân - si, đặt những bước chân đầu tiên trên con đường giải thoát.

Số 36 và 72: Đây là những con số được sử dụng rộng rãi trong văn chương, cuộc sống của người Phương Đông. 36 mưu kế Tôn Tử, 36 phố phường Hà Nội, 72 phép thần thông biến hóa của Tôn Ngộ Không, 72 đỉnh của ngọn Hoành Sơn… Những con số gần với 2 số này đều được làm tròn thành 36 và 72 như một biểu tượng. Trong truyện Thủy Hử, 108 anh hùng Lương Sơn Bạc mỗi người là 1 vì sao gồm 36 vị sao Thiên Cương, 72 vị sao Địa Sát. 36 phép Thiên Cương (Thiên Cang), 72 phép Địa Sát cũng là tên phép thần thông trong tiểu thuyết Tây Duy Ký. Giới Đức Hương chọn tên 36 phép Thiên Cương và 72 phép Địa Sát để làm con số tượng trưng cho những nén hương của dòng Nhiệm Mầu. Bởi dù tin nhân quả, dù biết gieo nhân nào giặt quả ấy, ai ai trong chúng ta cũng đều mong có những phép nhiệm mầu, ai ai trong chúng ta cũng có giai đoạn mong muốn sở hữu thần thông quảng đại.

Số 108: Đây là con số linh thiêng huyền bí nhất. Giới Đức Hương chọn con số 108 theo quan điểm Phật Giáo. Có 108 loại đau khổ và phiền não trong cuộc sống. Vì vậy chuỗi hạt cũng thường có 108 hạt, khi đánh chuông cũng 108 tiếng để cho 108 loại phiền não được tiêu trừ. Giới Đức Hương tin rằng, khi thắp mỗi que nhang, các phiền não cũng tiêu tan, giúp chúng ta siêu thoát khỏi bể khổ.

Từ khóa: