Giới Đức Hương hiện đang sử dụng túi nylon phân hủy sinh học cho tất cả các sản phẩm nhang trầm.

Đó là sự đồng hành của Giới Đức Hương cùng với các chương trình hành động nhằm giảm thiểu chất thải nhựa ra môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp hơn.
-------------------
Bạn có biết?

Trung bình thế giới cứ 1 phút có khoảng 5.000 tỷ túi nylon được tiêu thụ, tương đương hơn 160.000 túi mỗi giây. Số túi nylon tiêu thụ trong 1 giờ có thể quấn 7 vòng quanh trái đất nếu được đặt cạnh nhau.

Việt Nam tính trung bình mỗi năm thải ra khoảng 1,8 triệu tấn rác nhựa, trong đó hơn 30 tỷ túi nylon. Trung bình mỗi hộ gia đình tại Việt Nam sử dụng khoảng 1 kg túi nylon mỗi tháng và hơn 80% số đó đều bị thải bỏ sau khi dùng một lần.

Những rác thải này khi bị thải ra môi trường phải mất từ 400 đến 1.000 năm mới phân hủy hết. Hiện tượng ô nhiễm trắng gây ra bởi rác thải nhựa đã và đang đe dọa rất lớn đến hệ sinh thái bao gồm cả con người, động thực vật và vi sinh vật.

Trách nhiệm bảo vệ môi trường sống xanh sạch thuộc về chính chúng ta.

Từ khóa: