Giới Đức Hương xin hướng dẫn cách chơi trầm bột như sau:

Chuẩn bị lò xông trầm bằng điện hoặc lư thường.

ĐỐI VỚI LÒ XÔNG ĐIỆN

Bước 1: Cho 1-2 thìa cà phê vào đĩa đốt. Tản rộng cho bề mặt tiếp xúc của bột trầm với diện tích đĩa nhiều nhất.

Bước 2: Điều chỉnh nhiệt độ của lò xông từ 130-150 độ. Đối với loại có hẹn giờ thì để khoảng 3-4 giờ.

Bước 3: Đặt lò xông trong không gian kín gió để tinh dầu trầm được khuếch tán khắp phòng.

ĐỐI VỚI LƯ THƯỜNG

Bước 1: Cho 1-2 thìa cà phê vào lư (nên xúc bột tạo hình chóp để dễ đốt).

Bước 2: Dùng lửa châm trực tiếp vào bột trầm.

Bước 3: Đặt lư giữa không gian phòng để hương trầm có thể lan tỏa rộng.

Từ khóa: