Theo dân gian, ngày mùng 1 là ngày bắt đầu của một tháng nên gọi là ngày Sóc. Ngày Rằm gọi là ngày Vọng với nghĩa là trông mong, ước vọng.

Ngày mùng 1 và ngày rằm, Mặt trời, Trái đất và Mặt trăng về cơ bản ở trên một đường thẳng, khi đó lực hút của Mặt trăng với Trái đất và Mặt trời với Trái đất có hiện tượng chồng lên nhau tạo ra năng lượng đặc biệt ảnh hưởng gây thiên tai, bệnh tật, tâm sinh lý bất ổn với con người... Do người xưa chưa hiểu rõ về quy luật của tự nhiên nên rất sợ hãi, tưởng bản thân đắc tội với quỷ thần nên cùng nhau thắp hương cúng lễ với mục đích cầu bình an, may mắn. Tục thắp hương ngày rằm mùng 1 xuất phát từ đó.

Ngoài ra, dân gian cũng quan niệm ngày Sóc và ngày Vọng là ngày con người và trời đất như hòa thành một thể thống nhất, người trần gian sẽ cảm ứng, kết nối với thế giới linh thiêng. Việc thắp hương vào 2 ngày này ông bà tổ tiên sẽ cảm nhận được tấm lòng thành kính tưởng nhớ của con cháu; thần linh sẽ lắng nghe rõ nguyện vọng của người trần gian mà linh ứng phù hộ.

Từ khóa: